Прийом до днз

Прийом до днз

Правила прийому дітей до закладу дошкільної освіти №49 “Дивосвіт”

Відповідно до ст. 34 Закони України «Про освіту», прийом дітей в дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків. Згідно ст. 36 «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. У відповідності п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, в редакції від 27.01.2021р.№86.  Прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу».

Для прийому дітей до закладу дошкільної освіти потрібно надати такі документи:

 1. Заява від батьків або осіб, які їх замінюють, на ім’я завідувача.
 2. Свідоцтво про народження (копію).
 3. Згода на збір та обробку персональних даних.
 4. Картка профілактичний щеплень дитини (форма 063/о).
 5. Довідка в заклад дошкільної освіти, яка надається лікарем – педіатром.
 6. Копія рішення або посвідчення про пільги (для пільгової категорії дітей)
 7. Довідка про місце реєстрації дитини в місті Житомирі (додаток 13).

 Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням:

 • Дітей – сиріт;
 • Дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • Дітей – інвалідів;
 • АТО,УБД
 • Внутрішньо переміщені особи
 • Дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах».

 Для оформлення пільги на харчування необхідно надати наступні документи:

Діти з малозабезпечених сімей:

Довідка з Управління праці та соціального захисту населення – 1 шт.( оригінал). (Поповнюється 1 раз на півроку). Свідоцтво про народження дитини – 1 шт. (копія). Довідка з ЖЕК ( форма №3) – 1 шт. (оригінал).

Діти – сироти ( опікуни):

Свідоцтво про народження дитини – 1 шт. (копія). Рішення суду про опікунство – 1 шт. (копія)

Діти з багатодітних  сімей

( троє і більше дітей віком до 18 років). Свідоцтва про народження всіх дітей – по 1 шт. (копія). Посвідчення багатодітної сім’ї – 1 шт. (копія). Довідка форма №3 – 1 шт. (оригінал).

Згідно з пунктом 2.5. Порядку звільнення батьків від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів.

 Відповідно до спільного листа Міністерства освіти і науки Укра­їни, Міністерства охорони здоров’я України «Щодо вирішення окре­мих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх на­вчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення» від 29.09.2014 № 1/9-500, № 04.01.16/28103 питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмов­ляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-кон­сультативною комісією лікувально-профілактичного закладу дер­жавної (комунальної) форми власності.