Впровадження освітніх програм

Впровадження освітніх програм

 

ПОГОДЖЕНО

Педагогічною радою

Житомирського дошкільного

навчального закладу №49

29  серпня 2022 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач Житомирського

дошкільного навчального

закладу № 49

______ Лариса ЮРЧЕНКО

 Освітня програма

Житомирського  дошкільного навчального закладу № 49

Житомирської міської ради

на 2022/2023 навчальний рік

       Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»«Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти, нова редакція), Методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти та Концепції Нової української школи.

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2022/2023 навчальному році буде організована відповідно до

 • Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,
 • Указу Президента України від 18.05.2019 №286/2019 «Про стратегію національно-патріотичного виховання»,
 • Базового компоненту дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція, Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, затвердженої наказом МОН України від 06.06.2022 № 527,
 • Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 №305, із змінами внесеними згідно Постанови КМУ №86 від 27.01.2021),
 • Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234),
 • постанова Головного державного санітарного лікаря України від 06.12.2021р. №23 «Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)
 • Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446),
 • листів Міністерства освіти і науки: «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій» від 06.03.2022р. №1/3371-22, «Щодо здійснення освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану» (№1/3845-22 від 02.04.2022), «Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб» (№1/3475-22 від 17.03.2022р.), «Про методичні рекомендації» (№1/4428-22 від 25.04.2022), «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік» (№1/9-344 від 07.07.2021р.), «Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в літній період» (№1/6894-22 від 22.06.2022 р.), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (від 30.07.2020 № 1/9-411), «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році» (від 10.08.2021 №1/9-406), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2021/2021 навчальному році» (від 09.08.2021 № 1/9-404), «Щодо визначення освітніх труднощів та рівнів підтримки у дітей раннього та дошкільного віку» (№4/1196-22 від 08.06.2022), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»  (від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н. р» (від 26.06.2019 № 1/9-409), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.
 • листів Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9-219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину», від 22.05.2020 № 1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти», матеріалів ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після СОVID-19»

Питання організаційних аспектів діяльності ЗДО в умовах воєнного стану регулюються Законом України № 2136-IX від 15.03.2022 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», а також зазначені в листах Міністерства освіти і науки України (далі – МОН) від 02.04.2022 №1/3845-22 «Про рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні», від 17.03.2022 № 1/3475-22 «Про зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб», від 22.06.2022 № 1/6887-22 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників».

 Житомирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 49  здійснює освітній процес у 2022/2023  навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

– фізкультурно-оздоровчим та художньо – естетичним.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.30 до 18.00. Режим роботи 12-годинної  групи – 7.00 – 19.00год.

Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення наступних завдань:

 1. Запровадити системну роботу щодо контролю за якістю дошкільної освіти відповідно до розроблених та затверджених педагогічними радами Положень внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
 2. Забезпечення безумовного виконання норм та правил безпеки учасників освітнього процесу, дотримання санітарно-гігієнічного законодавства в умовах закладу дошкільної освіти та формування основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки в умовах адаптивного карантину та в умовах дії воєнного стану.
 3. Безумовне виконання Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, затвердженої наказом МОН України від 06.06.2022 № 527.

3.1 Формувати в дітей відчуття приналежності до своєї країни завдяки їхній участі в проєктній діяльності громадянсько-патріотичного змісту.

 1. Забезпечення різних форм професійного зростання педагогів ЗДО, створення умов для якісної самоосвіти.

4.1 Оптимізувати роботу з розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку за допомогою інноваційних методів навчання.

У Житомирському дошкільному навчальному закладі №49 функціонує 11 груп:

 • 2 групи раннього дошкільного віку (від 2 до 3 років),
 • 3 групи молодшого дошкільного віку (від 3 до 4 років),
 • 3 групи середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років),
 • 3 групи старшого дошкільного віку (від 5 до 6(7) років).

В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантного та варіативного складнику Стандарту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Зміст інваріантної складової забезпечується через чинні освітні програми:

 • «Впевнений старт» для дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку / [О.К.Безсонова, Н.В.Гавриш, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман]

Мета програми «Впевнений старт»:

старший дошкільний вік – збагачення досвіду взаємодії дитини старшого дошкільного віку з соціальним та природним оточенням через організацію специфічно дитячих видів діяльності, які формують відповідні життєві компетентності та якості психологічної зрілості;

середній дошкільний вік – відтворення в житті дитини максимально можливих форм активності у різних специфічно дитячих видах діяльності ( спілкування, гра, образотворча, художньо – естетична тощо);

молодший дошкільний вік – опанування предметно – практичною діяльністю; засвоєння сенсорних еталонів ( колір, форма, розмір); розвиток мовлення; вправляння чуттєвого досвіду взаємодії з оточенням ( бачу, чую, відчуваю, дію).

 • Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», О. Білан ( видання друге зі змінами та доповненнями; 2022р)

Мета освітньої програми – реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Завдання програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

Структура програми – визначення освітніх напрямів відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожен освітній напрям програми завершується показниками компетентності.

Види діяльності

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми напрямами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми напрямами: «Особистість дитини», «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі», «Дитина в природному довкіллі» «Гра дитини», «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Дитина у світі мистецтва». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх напрямів у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Заклад працює за БАЗОВИМ КОМПОНЕНТОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

Базовий компонент дошкільної освіти затверджено наказом МОН України  № 33 від 12.01.2021 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція»

Форми організації освітнього процесу

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними напрямами розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

 • у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;
 • у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;
 • у середній групі –20 хвилин;
 • у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми напрямами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

У освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня, гуртки за інтересами: 

 • у молодших групах:

«Театралізований гурток «Грайлик»» – 2 заняття на тиждень,

 • у середніх групах:

«Хореографія» – 2 заняття на тиждень,

з англійської мови – 2 заняття на тиждень,

 • у старших групах:

з англійської мови – 2 заняття на тиждень,

«Чарівний пензлик» – 2 заняття на тиждень,

«Паперове диво» – 2 заняття на тиждень.

Робота в гуртках за інтересами дітей ЗДО є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу.

Їх мета: задовольняти потреби й зацікавленість дітей дошкільного віку до певного виду діяльності, розвивати їх природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 20-30 хв. залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2022/2023 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України

 

 

 

Зміст освітньої програми передбачає:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: вихователі, інструктор з фізичної культури, музичні керівники, соціальний педагог, практичний психолог та медичні сестри.

 З метою підвищення якості освітнього процесу в ЖДНЗ№49 впроваджується інноваційна освітня діяльність, а саме:

 • Мультисенсорний підхід до організації освітнього процесу з дітьми раннього віку – І. Карабаєва
 • «Освіта для сталого розвитку» в роботу з дітьми дошкільного віку – Н.Гавриш, О.Пометун
 • Організація інтегрованої освітньої діяльності за напрямами STREAM- освіти, К.Крутій
 • Розвиток пізнавальної активності дітей шляхом використання коректурних таблиць, Н.Гавриш
 • Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання, Л.М. Шульга
 • Сучасні інноваційні освітні технології формування логіко-математичної компетентності дошкільнят: логічні блоки Дєнеша, інтелектуальні ігри Нікітіних; розвиваючі ігри В.В. Воскобовича.
 • Застосування елементів теорії Карла Орфа.
 • Використання мультимедійних технологій.
 • Технологія «Складання описових розповідей за схемами-моделями».
 • Безмежний світ гри з ЛЕГО.
 • Технологія «Створення ситуації успіху».
 • Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти (Чепурний Г.А.).
 • Метод проектів як одна із форм організації освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку.

Проект робочого навчального плану

Житомирського дошкільного навчального закладу № 49

 на 2022/2023 навчальний рік

В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Інваріантна складова

Програми Автор Ким, коли затверджені
Комплексні
Українське дошкілля. Програма розвитку дитини дошкільного віку. Олександра Білан Експертна комісія з дошкільної педагогіки та психології (від 03 грудня 2021 року (протокол №6) (лист ІМЗО від 06.12.2021 №22.1/12-Г-751)
Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку. О.К.Безсонова,  Н.В.Гавриш, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман]; За заг.наук.ред. Т.О.Піроженко. Рекомендовано МОН України

( Лист МОН України №1/11 – 7684 від 01.08.2017 р.)

Освітня програма «Впевнений старт» для дітей середнього дошкільного віку. О.К.Безсонова,  Н.В.Гавриш, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман]; За заг.наук.ред. Т.О.Піроженко. Комісією з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України,

Лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти МОН України №22.1/12-Г-210 від 16.04.2019р.

 

Освітня програма «Впевнений старт» для дітей молодшого дошкільного віку  Н.В.Гавриш, Т.О.Піроженко,

В.В. Рагозіна

О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман]; За заг.наук.ред. Т.О.Піроженко.

Рекомендовано МОН України

( Лист МОН України №1/11 – 4934 від 23.07.2020 р.)

 

Парціальні програми

Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку. Парціальна програма для закладів дошкільної освіти. Гавриш Н.В.

Пометун О.І.

Лист Лист ІМЗО   від 12. 02.2018р №22/1-Г46
STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт. Альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дітей дошкільного віку. Науковий керівник

Крутій К.Л.

Лист ІМЗО від 14.07.2020 № 22.1/12-Г-274
Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» (видання 2-ге оновлене зі змінами і доповненнями) Л.В. Лохвицька Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.07.2014 №14.1/12-Г-1359)
Про себе треба знати, про себе треба дбати. Парціальна програма з основ здоровя та безпеки  життєдіяльності дітей дошкільного віку. Л.В. Лохвицька Лист ІМЗО від 04.12.2018 №22.1/12-Г-1049
Комп’ютерна грамота для малят. Парціальна програма для дітей старшого дошкільного віку. Болотова О.М.

Вайнер О.В.

Семизорова В.В.

Лист ІМЗО від 04.05.2018

№22.1/12-Г-72)

«Україна – моя Батьківщина» Програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку Каплуновська О.М. Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.03.2016 №2.1/12-Г-85)
«Дитина у світі дорожнього руху» Програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху Тимовський О.Репік І.

 

 

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.12.2014 №14.1/12-Г-1856)

 

Розподіл занять на тиждень на дитину у групах загального розвитку

Житомирського дошкільного навчального закладу №49

на 2022/2023 навчальний рік

 

Види діяльності за освітніми напрямами

Кількість занять на тиждень за віковими групами
групи раннього віку

(від 2 до 3 років)

Групи  1,2

 групи молодшого дошкільного віку

(від 3 до 4 років) Групи 1,2,3

 групи середнього дошкільного віку

(від 4 до 5 років) Групи  1,2,3

 групи

старшого дошкільного віку

(від 5 до 6 років) Групи 1,2,3

Дитина в  соціумі 1 2 2 3
Дитина в природному  довкіллі 1 1 1 2
Дитина у світі мистецтва 4 4 5 5
Сенсорний розвиток 2
Логіко-математичний розвиток 1 1 2
Мовлення дитини 2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток* 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 10 11 12 15
5
Максимальна кількість занять на тиждень 10 11 12 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 1,4 2,7 4,0 8,3

Примітки:

Художня література1 заняття на тиждень проводиться:

⇨ у І молодших групах інтегрується у заняття освітнього напряму «Мовлення дитини»;

⇨ у II молодших групах вводиться як окреме заняття за рахунок кількості занять освітнього напряму «Мовлення дитини»;

⇨ у середніх та старших групах як окреме заняття за рахунок кількості занять освітнього напряму «Дитина у світі мистецтва».